×

Jak wykonać uziom fundamentowy i co zrobić, jeśli o nim zapomniano?

Jak wykonać uziom fundamentowy i co zrobić, jeśli o nim zapomniano?

Jak wykonać uziom fundamentowy i co zrobić, jeśli o nim zapomniano?

Uziom fundamentowy – na etapie budowy domu

Uziom fundamentowy jest ważnym elementem każdej budowy domu. Jego zadaniem jest utrzymanie całej konstrukcji na miejscu, a także zapewnienie jej stabilności i trwałości. Uziomy są wykonywane przed rozpoczęciem budowy ścian i stropów, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla całej konstrukcji. W tym celu uziomy są wykonywane głęboko pod powierzchnią gruntu, aby były one odporne na ruchy gleby oraz inne czynniki zewnętrzne.

Uziomy fundamentowe mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym betonu lub metalu. Wybór materiału do uziomów będzie zależał od rodzaju gruntów, na których ma być postawiony dom oraz od tego, jak duża jest konstrukcja. Przed rozpoczęciem budowy należy skonsultować się ze specjalistami w celu określenia optymalnego materiału do uziomów fundamentowych dla danego projektu budowlanego.

Uziom otokowy i pionowy – w istniejącym budynku

Uziom otokowy jest to rodzaj uziemienia, które polega na wykonaniu obwodu ziemnego wokół budynku. Uziom otokowy stanowi ochronę przed skutkami porażenia prądem elektrycznym i chroni ludzi oraz urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez napięcie sieciowe. Uziom otokowy może być wykonany z rur stalowych lub miedzianych, a także z drutu miedzianego. W istniejącym budynku uziom otokowy powinien być wykonany od fundamentu do dachu, aby zapewnić pełną ochronę.

Uziom pionowy jest to rodzaj uziemienia, które polega na wykonaniu kilku punktów uziemiających na ścianach budynku. Uziomy te służą do odprowadzenia nagromadzonego statycznego ładunku elektrycznego i chronią ludzi oraz urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez napięcie sieciowe. Uziomy pionowe mogą być wykonane z rur stalowych lub miedzianych, a także z drutu miedzianego. W istniejącym budynku uziomy pionowe powinny być umieszczone co najmniej na trzech ścianach, aby zapewnić pełną ochronę.